100% Dansk ejet

 Medlem af Rejsegarantifonden

Forsikring

Sygdomsafbestillingsforsikring

Hvad:
Sygdomsafbestillingsforsikringen er gældende indtil ordinært afrejsetidspunkt og dækker såfremt deltagelse i rejsen umuliggøres på grund af død eller akut sygdom/ tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det der kan sidestilles hermed.

Hvem:
Forsikringen dækker den rejsende selv, eller dennes ægtefælle/ samlever, forældre eller svigerforældre, børn eller børnebørn, søskende, bedsteforældre eller andre rejsedeltagere der er påført din ordre. Maximum 3 forsikrings-tagere kan afbestilles som rejseledsagere.

Betingelser:
Rejsemægleren skal underrettes om afbestillingen af rejsen INDEN den bestilte rejse skulle være påbegyndt, således rejsen kan annulleres. Dette kan ske via telefon eller mail.

Senest 14 dage efter afbestillingen skal alle rejsedokumenter samt gyldig lægeerklæring, påført lægens navn, stempel og telefonnummer, sendes til Rejsemægleren.

Hvornår:
Forsikring skal tegnes samtidig med selve rejsebestillingen. Betalingen sker sammen med resten af din rejsebestilling og påføres din ordre.

Efter betaling og dermed aktivering af sygdomsafbestillingsforsikringen, kan den ikke afbestilles eller ændres.

Hvorfor:
Rejsemægleren tilråder at tegne en sygdomsafbestillingsforsikring, da transportbilletter, hotelophold, kulturbilletter m.v. er tabt hvis disse ikke benyttes.

Pris:
For kun 6 % af rejsens samlede pris kan vi tilbyde sygdomsafbestillings-forsikring således du er forsikret mod det økonomiske tab en aflysning i sidste øjeblik ellers vil medføre. Minimumspris for rejseforsikring er kr. 75,00.

Priseksempel: Rejsens samlede pris er kr 4000,00. 6 % af dette beløb er kr. 240,00, hvilket svarer til forsikringens pris. Det er rejsens samlede pris og ikke antallet af personer, som lægges til grund for forsikringens pris.

Andet:
Kontakt gerne Rejsemægleren ved yderligere spørgsmål på e-mail: rejsmed@rejsemaegleren.dk.

test 2

Tlf. nr.: (+45) 40 55 75 66
Nødtelefon: (+45) 40 55 75 66
Email: rejsmed@rejsemaegleren.dk

Rejsemægleren

TILMELD DIG NYHEDSBREVET

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Og få masser af gode tilbud på rejser