100% Dansk ejet

 Medlem af Rejsegarantifonden

Studietur i Sønderjylland

Studietur i Sønderjylland

Studietur i Sønderjylland

Vi anbefaler en studietur i Sønderjylland!

Området er fuld af historie. Besøg Jellingestenene som markerer overgangen fra hedenske vikinger til den kristne middelalder eller stå ved Dybbøl Mølle og mærk den tabte krig i 1864. Hør og lær om den mistede, og senere genforenede, landsdel.

Sønderjylland er også de historiske byer som den UNESCO belønnede Verdensarvsby Christiansfeld, smukke Haderslev, Tønder og domkirkebyen Ribe ligesom det er enestående natur ved Vadehavet, Tøndermasken med Sort Sol, og de kuperede områder ved Vejle- og Flensborg Fjord.

Landsdelen er kendetegnet ved innovation, så her kan man også besøge både Lego og Danfoss Universe. Sammenlagt gør det grænselandet til et perfekt område for en studietur eller skolerejse og det kan alt sammen gøres indenfor et fornuftigt budget.

Kontakt os gerne og få et godt og billigt tilbud. Få tilbud.

Program

DAG 1 – ankomst

 • Afgang fra jeres skole/by.
 • Ankomst til Sønderjylland.
 • Valgfrit om I selv vil stå for transporten til Sønderjylland eller om I ønsker, at vi skal arrangere transport. Måske har I DSB frirejse.

DAG 2 – bæredygtighed 

 • Hotel Alsik – bæredygtighed. Hotel Alsik er Nordeuropas mest bæredygtige og CO2-neutrale hotel. Hotellet har 190 værelser, så det er et projekt hvor man virkelig kan se og måle betydningen af at indarbejde bæredygtighed. Strømmen kommer blandt andet fra 380 m2 solceller og der anvendes lokal grøn fjernvarme. Eksempelvis er alle brusehoveder og armaturer forsynet med vandsparere. Al overskudsvarme, blandt andet fra det store spa-område, bliver genanvendt. Sensorer måler på alle relevante faktorer i realtid, og data opsamles og behandles intelligent for at skabe så hensigtsmæssig en drift som overhovedet muligt. Vi får en rundvisning hvor der fortælles om de grønne tiltag der allerede er på hotellet, men også om hvordan der hele tiden optimeres og nytænkes bæredygtigt.
 • Sønderborg ProjektZero. Sønderborg har en vision om at reducere byens CO2-udledning til nul senest i 2029. Det skal ske ved at benytte energikilder som vind, sol, biomasse, geotermi, jordvarme m.v. fra lokalområdet. Der skal være en øget fokus hos både private, erhvervsvirksomheder og det offentlige på at effektivisere energi- og ressourceanvendelse og det knytter sig til både bygninger, belysning, transport, maskiner/ udstyr m.v. ProjectZero-projektet bygger på, at den enkelte borger og virksomhed tager øget ansvar for egne handlinger og i 2017 havde man allerede reduceret udledningen af CO2 med 35% og i 2025 skal udledningen være reduceret med 75% i forhold til 2007. Vi får en grundig gennemgang af de processer som ProjectZero bygger på og de omfattende områder i kommunen som er en del af projektet.
 • Fjernvarme i Nordborg. Sønderborgs fjernvarmeselskaber har de seneste år arbejdet på at gøre fjernvarmen mere CO2-venlig, og dermed spiller fjernvarmen ind i ProjectZero-visionen om et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029. Det nye fjernvarmeværk på Nordals har en markant større kapacitet og produktionen af varme er baseret på halm, som indgår i en bæredygtig cyklus (der opsamles lige så meget CO2 som der udledes). Så borgerne i Nordborg får både billigere og grønnere varme. En vejleder fra ProjectZero kan fortælle om varmeværket eller vi kan køre forbi og se selve værket.

Da der ofte er fult reserveret, andre arrangementer m.v. så kan bæredygtighedsdagen bestå af andre besøg end de nævnte.

VALGFRI DAG – 2. Verdenskrig

 • Tirpitz – internationalt anerkendt museum. Som en del af Nazi-Tysklands beskyttelse mod en allieret invasion, blev der påbegyndt en Atlantvold, hvor Tirpitz udgjorde en stor kanonstilling, som skulle forsvare den strategisk vigtige Esbjerg Havn. Kanonstillingen blev påbegyndt i 1944 og men nåede aldrig at blive færdig inden krigen var slut. Nu ligger den som en kæmpe kolos i klitterne på vestkysten og tager imod tusindvis af gæster hvert år. I 2017 blev museet bygget om af det verdenskendte danske arkitektfirma Bjarke Ingels (BIG) og der er kommet fire store udstillingsrum, der alle er spændende og interaktive. Der er ingen lange, kedelige plancher på museet, men alle får udleveret et headset, som de kan tage med rundt i museet og selv vælge, hvilke udstillinger de gerne vil høre mere om. Der er både faste udstillinger og skiftende specialudstillinger, der alle fortæller en historie om bunkeren eller livet omkring vestkysten.
 • Frøslevlejren. Lejren blev i 1944-1945 benyttet af det tyske sikkerhedspoliti som fangelejr for primært danske modstandsfolk. Der passerede cirka 12.000 fanger igennem lejren, imens der på sit højeste var cirka 5.500 fanger på én gang. Frøslevlejren blev egentligt opført på dansk opfordring, da man derved forsøgte at undgå deportering af danske fanger direkte til de mere brutale KZ-lejre i Tyskland. Og det lykkedes i stor grad selvom der ulykkeligvist også skete deporteringer videre fra Frøslevlejren til Tyskland. Det er muligt at få undervisningsmateriale omkring De Hvide Busser, som hentede danskere hjem fra Tyskland, samt rundvisninger og foredrag direkte i lejren.
 • Skallingen og miner i sandet. I Vadehavet lige nord for Esbjerg ligger det gamle mineområde Skallingen. Område blev mineret af tyskerne under 2. Verdenskrig og var en del af Atlantvolden. I alt blev der udlagt godt 70.000 miner og først i 2012 blev området erklæret minefrit. Området blev yderligere kendt da filmen ”Under sandet” beskrev hvordan tyske krigsfanger blev beordret at fjerne minerne efter krigens afslutning. Det medførte at cirka halvdelen af de 2000 fanger enten døde eller blev såret som følge af minesprængninger. Sammen med en naturvejleder tager vi gåturen ud på Skallingen og får en spændende gennemgang af områdets dramatik.

VALGFRI DAG – Genforeningen

 • Skamlingsbanken. Stedet er i dag først og fremmest et yndet udflugtsmål med flot udsigt ud over Lillebælt og de omgivende landskaber. Men tidligere havde Skamlingsbanken en større samfundsmæssig betydning, da der blev afholdt store politiske folkemøder her. Stedet blev indviet i 1843 for at støtte danskheden i en tid, hvor det tyske havde overtaget. Den høje granitstøtte, som blev rejst til ære for danskhedens forkæmpere, blev sprængt væk af tyskerne under krigen i 1864 men opbygget igen i 1866. Efter befrielsen i 1945 blev det sidste store folkemøde med cirka 100.000 mennesker afholdt. Nu bruges området til naturelskere og om sommeren er her operakoncerter.
 • Kaffebord – med kage. Det sønderjyske kaffebord er blevet berømt udenfor landsdelen. Det er dog ikke på grund af selve kaffen, men mere de kager som hører sig til. Og imponerende er det. Men historien om kaffebordet er mere alvorlig. Da tyskerne havde vundet krigen i 1864 begyndte de dansksindede at mødes i forsamlingshuse til møder og synge danske sange. Tyskere forbød servering af spiritus og derfor begyndte sønderjyderne at bage kage og drikke kaffe. Det udviklede sig hurtigt til det helt store kagebord af stor kvalitet. Vi besøger og smager på det sønderjyske kaffebord og lover at ingen går sultne fra bordet!
 • Genforeningsparken i Aabenraa. I midten af Aabenraa ligger Genforeningsparken som et dejligt åndehul med grønne bakker og skønne springvand. Parken er oprettet som hyldest til 100 året for Sønderjyllands genforening med resten af Danmark. På en guidet rundtur i parken får vi hele fortællingen om Genforeningen, Sønderjyllands forhold til både resten af Danmark og Tyskland og hvordan fremtiden ser ud i grænselandet.

VALGFRI DAG – Natur og Klima

 • Vadehavscenteret – porten til Vadehavet. Vadehavet er Danmarks største nationalpark og et helt enestående naturområde. Derfor er det også på UNESCOs  Verdensarvsliste. Et besøg på Vadehavscentret giver et godt og spændende indblik i livet omkring Vadehavet – både de unikke forhold for trækfugle samt de mennesker som igennem århundrede har skabt sig en tilværelse her. Vadehavscentret tilbyder undervisningsmateriale i bla. økologi, biologi og fysiologi. Derudover tilbydes der guidede ture til eksempelvis Sort Sol, østerssafari og cykel-/ vandretur langs vadehavet.
 • Diger, sluser og stormfloder (værre med klimaforandringer). Tag med på en guidet rundtur og fortælling omkring de værste stormfloder i Danmarks historie. De har kostet tusindvis af menneskeliv og man har igennem hårdt arbejde i århundreders opbygning af diger og sluser, langs hele Vadehavet, forsøgt at minimere skadernes omfang. Den dygtige guide fortæller om stormflodernes rasen (som simpelthen fjernede både hele byer og øer fra landkortet men som også skabte nyt land), hvordan man skabte digerne og sluserne samt hvad fremtiden i form af højere vandstand og flere stormfloder medfører af nødvendige forbedringer.
 • Tidevand og fugleliv. Selve Vadehavet er spiseplads for millioner af fugle, som trækker imellem ynglepladserne i nord og overvintringsområderne i syd. Tidevandet er her en afgørende faktor, da det medfører en utrolig mængde bundfauna såsom orme, muslinger og krebsdyr. På bare én kvadratmeter kan der være flere tusinde dyr som udgør fødekæden til fuglene. En af Sønderjyllands største attraktioner er naturfænomenet Sort Sol, hvor tusindvis af stære samles i flok på himlen og derved næsten formørker solen (derfra navnet Sort Sol). Dette foregår mest tydeligt i Tøndermarsken ved aftentid når solen er ved at gå ned og lige før fuglene sætter sig til ro på maskens tagrør. Tidspunktet for dette er forår og efterår. Vi tager ud og ser det, hvis vejret og årstiden tillader det.

VALGFRI DAG – 1864

 • Dybbøl Mølle. Man kan næsten ikke sige Sønderjylland uden samtidig at nævne Dybbøl Mølle. Møllen er synonym for det smertelige nederlag i 1864 som medførte at dele af Sønderjylland blev tysk lige indtil genforeningen i 1920. Dybbøl Mølle tilbyder forskellige undervisningsforløb som gives på stedet sammen med gode, underholdende og vidende fortællinger.
 • Gendarmstien. Gendarmstien er en vandrerute på 84 kilometer langs Flensborg Fjord og den dansk-tyske grænse. Turen går igennem storslået natur fra Padborg til Als og betragtes som en af Danmarks smukkeste kyst-vandreruter. Stien blev oprindeligt brugt som bevogtning af den danske grænse. Nu er den opdelt i 5 etaper og det er muligt at overnatte undervejs samt besøge de hyggelige byer langs ruten.
 • Sønderborg Slot (lazaret under krigen). Det 800 år gamle slot ligger smukt ved indsejlingen til selve Sønderborg på øen Als. Slottet blev under krigen i 1864 benyttet som hospital og lazaret for de danske soldater. Slottet er nu en del af Museum Sønderjylland og tilbyder en lang række undervisningsforløb for både folkeskoler og ungdomsuddannelser. Eksempelvis forløb om krigen i 1864, Genforeningen og herunder selve afstemningen, tiden under tysk styre og det politiske sønderjyske kaffebord.

VALGFRI DAG – Livet ved grænsen

 • Fleggaard – grænsehandel. Virksomhedsbesøg hos Fleggaard Holding A/S hvor der er fokus på de fordele og ulemper som en beliggenhed i Tyskland ved grænsen giver, når en vigtig del af kunderne kommer fra Danmark. Herunder afgiftspolitik, medarbejdere, differencieret lovgivning og grænsehandlens betydning for lokalsamfundene omkring den dansk-tyske grænse.
 • Vildsvinehegn. I 2019 påbegyndte man vildsvinehegnet langs den dansk-tyske grænse. Det skete for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest fra Nordtyskland skulle komme til Danmark. Hegnet har været meget omdiskuteret, da hegnet også standser andre dyr fra at vandre frit.  Derudover berøres naboer, landbrug og dagligdagen af hegnet. Danmarks Naturfredningsforening har fra starten været kritisk overfor hegnet og vi får en rundvisning samt deres syn på hegnet.
 • Besøg hos et speditionsfirma. I Sønderjylland har man altid handlet meget over grænsen og med EUs frie bevægelse af arbejdskraft og varer over grænserne, så er det nemt at komme til Danmarks største eksportmarked i Tyskland. Vi taler med et speditionsfirma i Padborg som fortæller hvordan det i praksis foregår.

VALGFRI DAG – sønderjyske erhvervssuccesser

 • Frem sodavand. Alle på stribe drikker Frem fra Ribe! Den succesfulde sodavand fra Ribe er nu overtaget af Bryggeriet Fuglsang men stadig kendt for sine økologiske sodavand og æblemost. Vi får en 2 timers rundvisning på bryggeriet og ser produktionen fra jord til bord.
 • Gram. Alle kender Grams køleskabe og det er en dansk succeshistorie som startede allerede i 1901 og som har udviklet sig fra at starte i en smedje til et moderne industrieventyr med salg i hele Skandinavien. Firmaet har formålet at følge med udviklingen indenfor køle-frys, men også udvidet til at tilbyde alle former for hvidevarer. Gram fokuserer på kvalitet og holdbarhed og på at udvikle miljørigtige og funktionelle hvidevarer. Vi besøger Brødrene Grams museum og lærer hele historien.
 • WeldingDroid. Firmaet WeldingDroid er kendt for deres automatisk svejsemaskine samt fra TV-programmet Løvens Hule. Det er firmaets erklærede mål at være førende på robotter indenfor svejsning.

VALGFRI DAG – adventure

 • Bridgewalking Lillebælt. Tag med på en unik gåtur på den Gamle Lillebæltsbro. Bridgewalking foregår på konstruktionen af broen og man kommer 60 meter op. Arrangementet varer i 2 timer og der er selvfølgelig en grundig sikkerhedsinstruktion før turen samt guide med på turen. Turen er for alle aldersgrupper men det kræver lidt god form, da turen er 2,5 km lang og der er en del trapper. Når først man kommer op på toppen så belønnes man til gengæld med en af de bedste udsigter i Danmark.
 • Trailløb eller mountainbike i Munkebjerg Skov. Få brugt noget energi i den smukt beliggende Munkebjergskov. Skoven ligger i kuperet område med udsigt over Vejle Fjord. Med instruktør kan der tilbydes både trailløb i skoven eller mountainbike.
 • Havkajak i Vejle Fjord. Forsøg jer med havkajak på Vejle Fjord. Der benyttes kun erfarne instruktører og nødvendigt udstyr udleveres. Dette er sjov for hele gruppen og foregår yderst naturskønt. Turen tager cirka 3 timer og med lidt held kan man opleve nysgerrige sæler eller marsvin der jager fisk.
Priser

Priseksempel pr. person fra kr. 1.248,- som inkluderer

 • 4 overnatninger
 • 4 x morgenmad
 • Bæredygtighedsdag
 • Alle skatter og afgifter
 • Dækning i Rejsegarantifonden

Vi tilpasser altid vores studierejser til de ønsker og behov, som de specifikke lærere og elever har.
Vi benytter danske busser med danske chauffører, gennemprøvede overnatningssteder, mulighed for dansk guideservice og selvfølgelig vores faste gode service fra første forespørgsel til opfølgning, når gruppen er vendt hjem.

Tilbud

Kontakt os for et uforpligtende tilbud for jeres gruppe. Vi vender tilbage hurtigst muligt og husk at vi tilbyder prisgaranti.

BESTIL ET GRATIS OG
UFORPLIGTENDE
TILBUD

SPØRGSMÅL?
RING GRATIS PÅ
(+45) 40 55 75 66

Tilmeld dig nyhedsbrevet

test 2

Få tilbud: Klik her
Tlf. nr.:
(+45) 40 55 75 66
Nødtelefon: (+45) 40 55 75 66
Email: rejsmed@rejsemaegleren.dk